Sufity podwieszane: jak za ich pomocą podnieść odporność ogniową pomieszczenia

Wiek XX i XXI przyniosły dynamiczny rozwój wszystkich dziedzin przemysłu, medycyny, technologii budowlanych. Jest to bezpośrednio powiązane ze wzrastającą w zawrotnym tempie liczbą mieszkańców naszego globu, która 26 marca 2014 roku przekroczyła liczbę 7,159 miliarda (dane USCB United States Census Bureau). Jak szybki jest to wzrost? Dla porównania, od 31 października 2011 na Ziemi przybyło 159 milionów nowych mieszkańców (dane United Nations Population Fund).

Większa liczba ludzi to również potencjalnie wyższe ryzyko zaprószeń ognia w budynkach użyteczności publicznej, domach mieszkalnych. Coraz istotniejsze staje się precyzyjne wykonanie konstrukcji, zastosowane materiały i systemy budowlane oraz ochrona przeciwpożarowa.

Co ciekawe, istnieją proste sposoby na to, by zwiększyć odporność ogniową elementów konstrukcji budynku nawet do 120 minut, co przekłada się na możliwości opanowania pożaru i uchronienia ludzi, zwierząt oraz dobytku.

Sufity podwieszane, często stosowane w centrach handlowych, domach mieszkalnych i wszelkich budynkach użyteczności publicznej, stanowią element estetyczny ale mają też funkcję oddzielenia przeciwpożarowego elementów konstrukcji.

W tym artykule dowiesz się jak zwiększyć odporność ogniową sufitów podwieszanych z 15 do 120 minut.

Jak skonstruowany jest sufit podwieszany?

Okładzina z jednej, dwóch, trzech bądź czterech warstw płyt gipsowo-kartonowych mocowana jest w układzie poprzecznym do konstrukcji nośnej za pomocą blachowkrętów. Układem nośnym jest ruszt wykonany z profili NIDA ze stali zimnogiętej ocynkowanej grubości nominalnej 0,5; 0,55; 0,6 mm. W atestowanych systemach sufitów podwieszanych jednego z producentów można zastosować aż 5 rodzajów rusztów, które różnią się rozstawem profili głównych, profili nośnych. Są to:

  • Ruszt jednopoziomowy krzyżowy
  • Ruszt dwupoziomowy krzyżowy
  • Ruszt jednopoziomowy równoległy
  • Ruszt jednopoziomowy równoległy
  • Ruszt dwupoziomowy krzyżowy.

Wszystkie systemy dają możliwość zastosowania pojedynczych, podwójnych, potrójnych, poczwórnych okładzin z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm; 15 mm, 18 mm.

Ruszt jest następnie bezpośrednio mocowany do płaszczyzny stropu/dachu:

  • Kołkami stalowymi w przypadku stropu żelbetowego
  • Wkrętami do drewna w przypadku stropów drewnianych
  • Wkrętami samo wiercącymi do konstrukcji stalowych  w przypadku konstrukcji stalowych takich jak na przykład blacha trapezowa.

Ognioodporność

Do istniejącego rusztu możemy następnie dodać stanowiącą barierę przeciwpożarową okładzinę z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych. To właśnie ich konfiguracja stanowi o wartości odporności ogniowej. Osiągniemy:

  • EI 15:  jedna płyta g-k o grubości 12,5 mm
  • EI 30:  jedna płyta g-k o grubości 18,0 mm
  • EI 45:  dwie płyty g-k o grubości 12,5 mm + 12,5 mm
  • EI 60:  dwie płyty g-k o grubości 15,0 mm + 15,0 mm
  • EI 60:  trzy płyty g-k o grubości 12,5 mm + 12,5 mm + 12,5 mm
  • EI 90:  trzy płyty g-k o grubości 12,5 mm : 12,5 mm + 15,0 mm
  • EI 120: cztery płyty g-k o grubości 15,0 mm + 15,0 mm + 15,0 mm + 15,0 mm.

Legenda:

„EI 60” oznacza klasę odporności ogniowej mówiącą o zdolności danego elementu konstrukcyjnego do zachowania swoich właściwości w czasie nie mniejszym niż 60 minut. Symbol „E” odpowiada: szczelności ogniowej, natomiast symbol „I” izolacyjności ogniowej.

Bezpieczeństwo

Z pożarem nie ma żartów. Posiadanie wszystkich wymienionych elementów budowlanych oraz zastosowanie właściwych płyt gipsowo-kartonowych nie gwarantuje sukcesu. Całość konstrukcji musi być wykonana zgodnie ze sprawdzonym podczas badań w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej systemem konstrukcyjnym. Dopiero wtedy inwestor może być pewien, że zastosowane sufity podwieszane będą miały poszukiwaną  odporność ogniową.

Pamiętaj! O bezpieczeństwie twoich pomieszczeń stanowić będzie właściwe zastosowanie sprawdzonych systemów sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. Dlatego budując sufity podwieszane z płyt g-k sprawdź klasyfikację ogniową producenta płyt, które nabyłeś. Każdy producent oddzielne bada swoje rozwiązania w Instytucie Techniki Budowlanej i posiada własne konstrukcje, które zapewnią określoną klasę odporności ogniowej.